تصاویر سمینار غزل متفاوط

تصاویر سمینار غزل متفاوط

 ١- بدون شرحغزل متفاوط

********

٢- پوستر تبلیغاتی غزل متفاوط

*****

٣- پس زمینه دکور

*****

۴- یکی از شرکت کنندگان (چارم شخص مفرد)

*****

۵- خیابان منتهی به جایگاه مهمانان

****

۶- بدون شرح

****

٧- بدون شرح

****

٨- بدون شرح

****

٩- علی بهمنی و رحمان مولایی به روایت تصویر

****

١٠- شاعران انجمن اورنگ پیام نور همراه با سالاد سجاد حیدری و سس تند سروش محمدی (گارسون: رحمان مولایی) نیشخندخندهنیشخند

*****

www.kaj.persianblog.ir

/ 0 نظر / 16 بازدید