شناسنامه کتاب

نام کتاب: یک فنجان دلتنگی

شاعر: حمزه زارعی

گرافیست و صفحه آرا: حمزه زارعی

ناشر: حمزه زارعی با همکاری نشر الکترونیکی کاج

وبلاگ شاعر: hamzeh-zarei.blogfa.com

تعداد برگ: 69

فرمت: PDF