شناسنامه کتاب:

نام کتاب: از من می شنوی

شاعر: مهدی اسماعیلی

وبلاگ شاعر: www.meshar.blogfa.com

فرمت: PDF

تعداد برگ: 38

یک شعر از این مجموعه:

...و در حوالی شب قهوه خانه را می ریخت

کسی که طرح مرا سمت ناکجا می ریخت

نشسته بود تو را تکه های مروارید......

مذاب کرد مرا بین سنگ ها می ریخت

دونیمه کرد زمین را که هر دو نیمه ی تو

و در تلاقی ممنوعمان بلا می ریخت

قرار شد که من و تو دو طعم یک قهوه

که در دهان سراسیمه ی هوا می ریخت

تو آن تصور زیبای یاکریمانی

که پشت پنجره ی نیلی خدا می ریخت

ومن جسارت شومی که قرن ها پس از آن

تبر به دوش تمامیِ سنگ ها می ریخت

(مهدی اسماعیلی)

×××